Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Sisältötoimisto Sanoi Oy
Vironkatu 6 A 17
00170 Helsinki

Puh. 0400 702527

Y-tunnus 2726693-3

Rekisterin nimi

Unitaito-käyttäjärekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Leeni Peltonen / Sisältötoimisto Sanoi Oy
Vironkatu 6 A 17
00170 Helsinki

Puh. 0400 702527

Y-tunnus 2726693-3

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palvelusta tiedottamiseen.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: - Sähköpostiosoite, nimi, palvelussa tehdyt toiminnot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sisältötoimisto Sanoi Oy
Vironkatu 6 A 17
00170 Helsinki

Puh. 0400 702527

Y-tunnus 2726693-3

Tekniset häiriöt

Sanoi Oy ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.

<< Takaisin etusivulle